Välkommen till Thulinträffens sida för utställare!

 

Thulinträffen 2022

Lördag den 16 juli !

Nyhet för 2022: Fritt inträde för publik!

Lite att tänka på här nedan:
 
Insläpp för Utställare från kl. 08.00. Märkesklubbarna tilldelas sina "fållor" på fredagskvällen kl. 17.00  efter uppgjord plan. Skiss kommer att finnas här på sidan.
Märkesklubbarna svarar själv för sina fållor och ansvarar, med tanke på brandsäkerheten, för att säkerhetsavståndet på min. 1.5 m hålles mellan bilarna.
Batterifrånskiljare (huvudströmbrytare) och minst en 2 kilos släckare ska finnas i varje fordon. Detta är samma villkor som gäller för en MHRF-försäkrad bil.
En säkerhetsansvarig person ska finnas i varje fålla!  Uppgift härom lämnas till den säkerhetsansvarige.
Matvagnar och övriga försäljare hänvisas av funktionär till lämplig plats.
Malmö Modell Båt Klubb håller till på samma plats som tidigare år.
Entusiastbilar som inte tillhör en märkesklubb parkerar på det allmänna orådet. MC och mopeder samlar vi närmast caféet, Konditori Citadellet.
Funktionär anvisar.
Absolut FÖRBJUDET att parkera på vallarna runt vallgraven och på grusvägarna, som ska hållas fria för eventuella utryckningsfordon!
Funktionärs anvisningar ska åtlydas!
 


Skiss över området publiceras här inom kort! 

Thulinträffen 2022, 16 juli kl. 10 - 15

Kontakt : kalle@thulintraffen.se     070-552 44 32
staffan@thulintraffen.se     070-419 96 99

Länk till Motorhistoriska Klubben i Skåne

Länk till Landskrona Stad

© Copyright thulintraffen.se