Fordonsträff på Citadellet18 & 19 september 2021!

 

Mat & Grillmässa med fordonsträff i Landskrona 19 – 19 september 2021.
Som bekant nu blev ju den ordinarie Thulinträffen planerad till 17 juli 2021 inställd på grund av den då rådande Corona-situationen. Däremot kunde vi genomföra en träff på Kasernplan i somras.
Därför var det extra roligt att vi nu, på inbjudan av Landskrona Stad, kunde arrangera en fordonsträff i samband med den Mat & Grillmässa staden arrangerade.
MHK fick disponera delar av Citadellet. Tillståndet för träffen omfattade 60 bilar, en siffra som skulle visa sig högst relevant. Vi räknade som mest in 58 bilar. Deltagarna fick komma och köra som de ville.
Det hade det goda med sig att träffen blev mycket mer levande och hela tiden skiftade utseende. Därmed blev det också mer intressant för våra besökare. De deltagande fordonen var av skiftande karaktär alltifrån våra vanligaste ”folkhemsbilar” VW, Saab och Volvo via amerikanska muskelbilar till ett antal italienska fullblod i form av ett antal De Tomaso Pantera, som körde i kortege in på Citadellet.
Några deltagare valde att komma både på lördagen och söndagen, andra bara ena dagen.
Också detta bidrog till att göra hela träffen mer levande och publikvänlig med stor variation av forden. Erfarenheter vi säkert kommer att kunna ”ta med oss” för att använda i framtiden.

Kontakt : kalle@thulintraffen.se     070-552 44 32
staffan@thulintraffen.se     070-419 96 99

Länk till Motorhistoriska Klubben i Skåne

Länk till Landskrona Stad

© Copyright thulintraffen.se